Garam-Mente Pohronská oblasť Garam-Mente

Pincészetünk régi vágya, hogy visszaszerezze a Garam-menti falvak egykori fényét, hogy ismét jól működő borvidék, illetve ami ennél is több: turisztikai kistérség legyen a három folyó, a Garam, a Duna és az Ipoly találkozása. Dávnou túžbou nášho vinárstva je, aby sa navrátili úspechy starých čias obcí pri Hrone, aby táto oblasť opäť bola dobre prosperujúcou vinárskou oblasťou, resp. ešte viac: aby územie stretnutia troch riek, Hrona, Dunaja a Ipľa bola turistickým mikroregiónom. It has been a long-held desire of our winery to recapture the former glory of the villages next to the Garam and to make it a well-functioning wine region.Even more, we’d like to create a tourism micro-region at the confl uence of the three rivers, the Garam, the Danube and the Ipoly.

Ehhez elengedethetetlen, hogy a borok mellett felépüljön a helyi alapanyagokra, helyi munkaerőre és helyi hagyományokra épülő gasztrokultúra és turizmus. K tomu je bezpodmienečne potrebné, aby popri vínach sa postupne vybudovala gastrokultúra a turizmus, ktorý vychádza z miestnych tradícií, využíva miestne suroviny a miestnu pracovnú silu. In order for this to realised, it is essential that gastro culture and tourism is built based on local raw materials, the local workforce and local traditions, alongside the wines.

Garam -Mente
Garam-Mente

A kezdeményezés egyik fontos eszköze a „GARAM-MENTE” védjegy, amit azok a termékek kapnak meg a tervek szerint, melyeket ebben a régióban termesztenek, és amelyek kiemelkedő minőséget képviselnek. Jedným z dôležitých prostriedkov tejto iniciatívy je ochranná známka „GARAM-MENTE“, ktorú podľa našich plánov získajú potravinárske produkty pestované v tomto regióne, ktoré predstavujú špičkovú kvalitu. One important tool behind this initiative is the “GARAM-MENTE” (i.e. next to the Garam) trademark, which is planned to be granted to products that are produced in this region and represent outstanding quality.

Az egyik ilyen termék a Bott Frigyes tökmagolaj, melynek alapanyaga Ipolyszalkáról, egy közeli faluból származik. Készítése során helyi asszonyok kézzel szedik ki az olajnak való, héj nélküli tökmagot kifejezetten az erre a célra termelt narancsszínű tökből.
A későbbiekben szeretnénk, ha egyre több termék viselné ezt a védjegyet.
Jedným z takýchto produktov je tekvicový olej Frigyesa Botta, základné suroviny ktorého pochádzajú z blízkej dediny, zo Salky. Počas výrobného procesu miestne ženy ručne vyberajú jadierka z oranžových tekvíc, pestovaných cielene na výrobu oleja. Chceme, aby neskôr stále viac výrobkov získalo túto ochrannú známku. One of these such products is Frigyes Bott’s pumpkinseed oil, the raw material for which comes from the tiny neighbouring village of Ipolyszalka. During its production, local women pick the shell-less pumpkin seeds out of the orange coloured pumpkins, which are grown exclusively for this purpose. We would like to have more and more products bearing this trademark in future.