Aktuality

Náš penzión v Béle sa po 10 pamätných rokoch zatvorí, no od mája 2022 budeme na našich hostí čakať s novým boutique penziónom na brehu Dunaja a našou vínnou terasou s výhľadom na Dunaj.

Vinárska oblasť

Obrábame takmer desať hektárov vinohradov na juhu Slovenska, na Pohroní, v nadmorskej výške 250 m na mužlianskych vrhoch.

Táto historická vinohradnícka oblasť sa nachádza na južnej strane mužlianskych kopcov v geografickom centre trojuholníka, ktorý uzatvára Hron a Dunaj a ktorá v dávnejších časoch bola vinohradom ostrihomskej baziliky. Pôda je vulkanického pôvodu, s vysokým obsahom vápna, bohatá na minerály.

Dávnou túžbou nášho vinárstva je to, aby sa podarilo navrátiť úspechy starých čias obcí v Pohronskej oblasti, aby táto oblasť bola v súlade so svojimi danosťami dobre prosperujúcou vinárskou oblasťou,  resp. ešte viac: aby územie stretnutia troch riek, Hrona, Dunaja a Ipľa bolo turistickým mikroregiónom. K tomu je nevyhnutné, aby sa popri vínach vybudovala gastrokultúra a turizmus, ktorý využíva miestne suroviny a miestnu pracovnú silu, a vychádza z miestnych tradícií.

Vína

Našimi vínami chceme napomáhať tomu, aby našu vinársku oblasť, v širšom poňatí Strednú Európu čím skôr objavili nároční konzumenti vína z celého sveta, preto pestujeme hrozno s prihliadnutím na biodinamiku, naše vína vyrábame tradičným spôsobom, bez prídavných látok, spontánnym kvasením v drevených sudoch a amforách,  a následne zretím na kaloch.

Väčšiu časť našich vín plníme do fliaš bez filtrácie, pridaním minimálneho množstva síry.

Našim cieľom je, aby sme našimi vínami, ktoré sú vyrábané s minimálnym zasahovaním do výroby, podľa najlepších aktuálnych vedomostí, sprostredkovali mužliansky teroir, ktorý má výnimočné danosti.

Prírode blízke naturálne víno nie je ničím iným, ako súhrnom mnohých drobných, čistých, jasných momentov – aj v súvislosti s hroznom, aj s pivnicou.

Veľký dôraz kladieme na tradičné odrody našej vinárskej oblasti ako sú furmint, lipovina, juhfark, frankovka modrá a kadarka.

Zo svetových odrôd kladieme dôraz na rýnsky rizling a pinot noir.

Penzión

Radvaň nad Dunajom 205.

946 38, Slovensko

Rezervovať môžte

na telefonnóm čísle: +421 905 296 595

alebo na mailovej adrese: info@bottfrigyes.sk

Ochutnávka vín a stravovanie

podľa dohody

Ceny

Izba

200€ / noc

Apartman

300€ / noc

Prenájom bicyklov

15€ / 4 hodiny
25€ / deň

Bottéka

Bottéka – North Pannonian Winebar and Shop

Filozofiou nášho vínneho baru a obchodu vína, ktorý sa nachádza na hlavnom námestí Komárna, na Klapkovom námestí, je myšlienka, aby prírodné vína určujúcich tradičných vinárstiev severného Panónska od Burgenlandu až po Ostrihom mohli byť ochutnávané a kupované na jednom mieste.